JAPONESES E SUAS PROFISSÕES

Takamassa Nomuro ? pedreiro 

Kotuka Oku Dokara ? proctologista 

Katano Okako ? gari 

Kawara Norio ? pescador 

Tanaka Traka ? cobrador de ônibus 

Fujiko Oro ? trombadinha 

Kurano Okoko ? psiquiatra 

Kijuro Burabo ? banqueiro 

Armando Oboro ? confeiteiro 

Takafuro Nokoko ? neurocirurgião 

Kutuka Aguya ? acumputurista 

Dibuya Omiyo ? roceiro

Hideo Orrabo ? homossexual 

Kaguya Nopano ? costureiro 

Kanota Nakama ? prostituta 

Fumiko Karo ? traficante
 

Total de visualizações

ESTAMOS AQUI!

Seus links em um só lugar!À Toa na Net